Regulamin

§1 Informacje ogólne
 

 1. Sklep Internetowy dalej zwany sklepem, działający pod adresem http://www.brand-socks.com jest aplikacją sprzedażową prowadzoną przez firmę:

Brand s.c. A.A. Ł. Broniarczyk

ul.

 Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź


§2 Warunki przedstawiania oferty
 

 1. Sklep oferuje towary znajdujące się w bazie sklepu, za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 3. Koszt przesyłki dotyczy zamówień realizowanych na terytorium RP, dla wysyłek zagranicznych koszt ustalany jest indywidualnie na zapytanie.
 4. Zamieszczone przy oferowanym produkcie ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 5. Ceną wiążącą jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego przy produkcie w chwili składania zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie.

§3 Warunki realizacji zamówienia
 

 1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.brand-socks.com.
 2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę ze sklepem znajdującym się pod adresem: www.www.brand-socks.com.
 3. Realizowane będą tylko zamówienia zawierające kompletne dane.
 4. W zamówieniu klient podaje nazwę i ilość zamawianego towaru oraz adres na jaki ma zostać wysłane zamówienie.
 5. Zamówienie zostanie wysłane po wpłynięciu zapłaty za zamówienie na konto nr:
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu.

§4 Modyfikacja zamówienia
 

 1. Zmian w zawartości zamówienia Klient może dokonywać, aż do momentu wysłania zamówienia.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 042 686-00-11
 3. W przypadku rezygnacji z całości zamówienia zwrot wpłaconej przez klienta należności nastąpi na konto, z którego płatność została dokonana.


§5   Czas realizacji zamówień
 

 1. Towar zostaje wysłany w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.
 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską


§6 Warunki Gwarancji
 

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie podlegają wymianie, jeśli:
 • Posiadają wady
 • Zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu
 • Towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu


§7 Warunki reklamacji
 

 1. Sklep w ciągu 14 dni rozpatrzy złożoną  przez Klienta reklamację i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 2. Sklep nie zwraca Klientom kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego towaru.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub, jeśli Klient wyrazi taką wolę – Sklep zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


§8 Odstąpienie od umowy kupna
 

 1. Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.) Klienci naszego sklepu mogą bez podawania przyczyny zwrócić zakupiony towar w terminie dziesięciu dni od daty jego otrzymania. Towar powinien być nie używany i zapakowany w oryginalne opakowanie.


§9 Ustalenia ogólne
 

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za techniczne utrudnienia związane z przesyłaniem maili z zamówieniem do Sklepu


§10 Zmiana regulaminu
 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10 września 2012 roku.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.